Categories
eerst betaald in administratie

WIE WORDT ER ALS EERSTE BETAALD ALS EEN BEDRIJF IN ADMINISTRATIE GAAT

Bij het omgaan met schuldeisers in insolventiesituaties is het van essentieel belang om de volgorde van prioriteit te onthouden. Wie staat boven wie? Waar staat de bank? Als de bank zekerheden heeft, staan ​​werknemers dan voor op hen? Dit zijn allemaal veelgestelde vragen die we krijgen.

Bovenaan staan ​​gedekte schuldeisers. Beveiligde schuldeisers hebben een wettelijk recht of last op eigendom. Eigendom kan van alles betekenen, van bakstenen en mortel tot fabriek en uitrusting, motorvoertuigen, armaturen en accessoires, bepaalde machines of dingen zoals patenten of intellectueel eigendom. Werknemers behouden de status van bevoorrechte schuldeisers voor hun betalingsachterstand en voor vakantiegeldvorderingen in insolventiesituaties. Als het bedrijf insolvent is, hebben de bestuurders een zorgplicht om op te treden om de belangen van de schuldeiser te maximaliseren. Dit betekent handelen in het belang van alle schuldeisers, door de situatie te beoordelen, zoveel mogelijk informatie te verzamelen, naar hun doelstellingen te kijken, de beschikbare opties te bestuderen en een beslissing te nemen over ACT. De boodschap is duidelijk: als het bedrijf insolvent is, denk dan goed na over de betaling aan crediteuren.

www.vdgboekhouding.nl/